Rodzina Sadowskich zamieszkiwała północno-wschodni skraj Urzecza przynajmniej od połowy XVIII wieku. Najstarszym znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodu jest mieszkaniec Gocławia – Bernard Sadowski (ur. ok. 1760), który w 1784 roku poślubił Agnieszkę Kiszczyńską. Jego synem był Marcin Sadowski (ur. 1797), żonaty z Barbarą Laskowską. Wnuk Marcina – Władysław Sadowski, żonaty z wywodzącą się z kolonistów olęderskich Zofią Stencel, jest protoplastą rodziny na Bluszczach.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Sadowskich z Gocławia i Bluszczów pokazały,że przynależy on do odmiany bałtyckiej dość rozległej GRUPY UGROFIŃSKIEJ (N),charakterystycznej w szczególności dla południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku. Na podwarszawskie Urzecze rodzina przybyła być może wraz z pierwszą kolonizacją olęderską z Prus i Pomorza. Niewykluczone też, że są oni potomkami plemion jaćwieskich penetrujących Mazowsze już od średniowiecza.
W ogromnej bazie danych FTDNA nie znaleziono dotychczas żadnych krewniaków genetycznych Sadowskich, co dowodzi dużej rzadkości profilu genetycznego przebadanej rodziny. Wyniki testu N1c-Pack pokazały dużą archaiczność przebadanej linii genetycznej (pozytywne jedynie M231+). Wszystkie dotychczas poznane bałtyjskie, rosyjskie (wschodniosłowiańskie) i polskie mutacje dały wynik negatywny. Wynik świadczy, iż przodków Sadowskich należy prawdopodobnie szukać pośród ludności fińskiej.