Rodzina Murawińskich zapisywanych też jako Morawińscy mieszkała w Moczydłowie w parafii Góra Kalwaria przynajmniej od początku XVIII wieku. Najstarszym, znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodu jest Franciszek (ur. ok. 1760), żonaty w 1780 roku z Ewą Rytką. Ich synem był Michał (ur. 1783, zm. 1854), dwukrotnie żonaty – za Marianną Baran i Krystyną Rybarczyk, gospodarz z Moczydłowa, a potem Kępy Glinieckiej. Kolejne pokolenia tej gałęzi rodu zamieszkiwały Glinki i Kępę Gliniecką, Moczydłów, Górę Kalwarię, Lipków i mokotowskie Sielce.

Wyniki testu DNA pokazały, że Murawińscy z Moczydłowa prawdopodobnie przynależą do jednej z odmian GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a spod bałtosłowiańskiej mutacji Z280 (być może z „pomorskiego” subkladu YP237). Nie można jednak wykluczyć, że wynik ma związek ze starszymi grupami spod „słowiańskiej” mutacji M458 (subklad PF7521). Określenie konkretnej gałęzi na drzewie rodowym R1a wymaga uszczegółowienia testu, poprzez zamówienie konkretnej mutacji (SNP), a następnie testu typu Pack lub Big Y.
W bazie danych FTDNA znaleziono prawie 200 osób o identycznych wynikach testu 12 markerów co przedstawiciel rodziny Murawińskich lub tez różniących się od nich zaledwie 1 mutacją. Na Urzeczu podobny wynik (różniący się zaledwie jedną mutacją) miała rodzina Obuchowiczów z Czerska i Góry Kalwarii. Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw oraz pochodzenia rodziny Murawińskich nie jest możliwe.