Rodzina Plewków notowana jest od XVIII wieku we wsi Las w parafii Zerzeń.

Wyniki testu DNA pokazały, że Plewkowie z Lasa przynależą do jednej z odmian GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, będącej prasłowiańską częścią wielkiej haplogrupy R1a. Wskazuje to pośrednio, że rodzinę raczej należy łączyć z lokalnym (mazowieckim) osadnictwem średniowiecznym, a nie zaś z ludnością napływową (olędrami). Oczywiście nie można wykluczyć, że Plewkowie przybyli ze wschodnich Niemiec, gdzie mutacja L260 była bardzo rozpowszechniona pośród zgermanizowanej ludności słowiańskiej.
W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 120 osób, których profil genetyczny przy porównaniu 12 markerów był podobny do wyniku Rybarczyków. Na Urzeczu identyczny wynik posiadali Rechniowie, a prawie taki sam (różnica 1 mutacji) – Chojkowie, Borowscy i Duccy.
W przyszłości niezbędne jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny.