Wczoraj, dnia 16 stycznia 2019 roku zmarł Jan Lempkowski – przedstawiciel pokolenia Kolumbów, urodzony 7 lutego 1923 w Radwankowie Królewskim na Urzeczu, długoletni mieszkaniec Góry Kalwarii. Z zawodu nauczyciel fizyki, pedagog, z zamiłowania – historyk i literat, autor wspomnień wojennych i publikacji poświęconych historii naszego regionu. Jego publikacja „To co święte. Pokoleniom w hołdzie” (2004) jest lekturą obowiązkową dla każdego mieszkańca Urzecza…

Pan Jan był skarbnicą wiedzy o naszym regionie, którą zawsze chętnie się dzielił. Będąc przedwojennym gońcem pocztowym znał perfekcyjnie nazwiska wielu tutejszych mieszkańców, wójtów, sołtysów, nauczycieli, budowniczych wałów wiślanych z Karnych Ruchomych Obozów Pracy, dziedziców dworów z Ostrówka, Siedzowa, Glinek… Niezwykle ciekawie opowiadał też o swoich przeżyciach wojennych, przelewając swoje słowa na papier w książkach „Ostatnie dni” (1971) czy „Panie nie zabijaj” (2000). Ostatnimi jego publikacjami były „Listki pamięci” (2009) o Liceum Ogólnokształcącym w Górze Kalwarii oraz „300 lat wojska w Górze Kalwarii” (2015).

Jan Lempkowski w 1943 roku


Wreszcie, pan Jan Lempkowski to Łurzycok z dziada pradziada. W prostej linii był potomkiem kolonistów olęderskich – Lemke (Lempke, Lempkowski) z Pomorza, osiadłych w XVIII wieku w Kępie Glinieckiej, Pijarskiej i Radwankowskiej. Jego przodkowie wywodzili się ponadto z wielu tutejszych, nadwiślańskich rodzin: Drewiczów (Drzewieckich), Grzywków, Rozumów, Szumidłów, Tywonków…

Pan Jan Lempkowski był długoletnim prezesem Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Górze Kalwarii. Należał do Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska. W 2012 r. został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Góry Kalwarii”.

Cześć Jego pamięci!