Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego TOnZ Oddział w Czersku dnia 18 czerwca 2018 roku dotychczasowy Prezes Barbara Jabłońska zdecydowała o przekazaniu sterów swym młodszym współpracownikom.

Nowym prezesem został wybrany dr Piotr Rytko, a wiceprezesem – dr Łukasz Maurycy Stanaszek. Członkami Zarządu zostali pan Tomasz Rosłonek oraz panie Elżbieta Smereczyńska i Elżbieta Banasiak. Sekretarzem TOnZu wybrano panią Urszulę Wroniewicz, zaś skarbnikiem ponownie został pan Piotr Jaskułowski.


Pani Barbara Jabłońska przez ponad 24 lata istnienia TOnZ Oddział w Czersku była inicjatorką licznych warsztatów, publikacji, sesji naukowych, plenerów malarskich, organizatorem obchodów „Europejskich Dni Dziedzictwa” oraz cyklicznych interaktywnych wykładów o historii Polski pt. „Nasza Ojcowizna. Żywe Lekcje Historii na Zamku w Czersku”. Pani Barbara jest również pomysłodawczynią i założycielką zespołu URZECZEni, który kultywuje tradycję Nadwiślańskiego Urzecza. Jej ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz ziemi czerskiej i Urzecza było wielokrotnie doceniane, m.in. złotą i srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis„, Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego. W 2012 roku Rada Miejska Góry Kalwarii nadała pani Barbarze Jabłońskiej tytuł „Zasłużony dla Góry Kalwarii”. Nagród i wyróżnień było znacznie więcej. Dla nas najważniejsze, że pani Barbara pozostaje członkiem TOnZu i deklaruje, że będzie nas aktywnie wspierać.

Ustępującej Pani Prezes i całemu Zarządowi serdecznie dziękujemy, a nowemu życzymy kreatywności i wytrwałości w podejmowanych działaniach !

Źródło informacji: strona FB TOnZ Czersk