Konferencja genealogiczna z okazji Jubileuszu XXV-lecia Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

Wykład: dr Łukasz Maurycy Stanaszek, Badania genealogiczno-genetyczne mikroregionów na przykładzie Urzecza na Mazowszu , Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Program Konferencji z okazji XXV-lecia WTG

Miejsce: Warszawa, Gmach Senatu RP (wejście B II, sala 217)

Czas: 1.06.2018, godz. 13:15