Autorzy: Elżbieta Piskorz-Branekova, Łukasz Maurycy Stanaszek

Tytuł: Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, red. A. Mironiuk-Nikolska, t. 45, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 11, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015, ss. 149.

Opis: Publikacja jest płynną kontynuacją i dopełnieniem badań nad Urzeczem prowadzonych w latach 2008-2015, przez Ł. M. Stanaszka, mających  na celu przywrócenie tego regionu na mapę etnograficzną Polski. W wyniku dogłębnej kwerendy archiwalno-muzealnej strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza znalazł się po raz pierwszy na mapie zasięgów polskich ubiorów ludowych. Współautorem książki jest wybitna etnolożka, specjalistka od strojów ludowych – Elżbieta Piskorz-Branekova.

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Pokropek, dr Katarzyna Waszczyńska

 

Gdzie kupić książkę?

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, tel. 0 607 700 377, e-mail: ptl@ptl.info.pl

On-line: http://ptl.info.pl/dzialalnosc-wydawnicza/oferta-zamowienie/57,Oferta-wydawnicza-PTL.html