Rodzina Laskusów jest szeroko rozrodzona w okolicy Otwocka, Wólki Mladzkiej, Jabłonny. Zapisy metrykalne wskazują, że najstarszy przodek Wojciech Laskus przybył tam z Królewskiego Lasa na podczerskim Urzeczu, od którego prawdopodobnie zaczerpnęli swoje nazwisko.

Wyniki testu DNA Laskusów pokazały, że przynależą oni do jednej z odmian GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, będącej słowiańską częścią wielkiej haplogrupy R1a.
W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 230 osób, których profil genetyczny przy porównaniu 12 markerów był podobny do wyniku Rybarczyków. Na Urzeczu identyczny wynik posiadali Rybarczykowie i Kopytowie, a prawie taki sam (różnica 1 mutacji) – Chojkowie, Borowscy i Duccy.
W przyszłości niezbedne jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny.