Z terenów tzw. Polesia (okolice Mińska Mazowieckiego, Glinianki, Kołbieli, Garwolina, Żelechowa, Maciejowic, Wilgi) przebadano dotychczas ponad 60 rodzin m.in. Ajdackich, Baranów, Barcikowskich, Bąków, Blicharskich, Bocianów, Brocławskich, Brzostków, Bugalskich, Ciarów, Duchnów, Duckich, Dźwigałów, Gassów, Gazdów, Golińskich, Grabiańskich, Grzegrzółków, Iwańcow, Jędrychów, Kaczorków, Kalinowskich, Kapczyńskich (Kępków), Kenigów, Kędziorków, Konkelów, Kopków, Krasińskich, Książków, Kuriatów, Laskusów, Lisów, Masnych, Mazków, Michalików, Młotów, Muchów, Obłozów, Pałysów, Parysów, Paziewskich, Piętków, Pindarów, Popisów, Rechniów, Romblów, Rosłońców, Sitków, Sobiechów, Staniaszków, Sucheckich, Szczepanków, Szczygielskich, Szostaków, Tkaczyków, Tolaków, Tratkiewiczów, Urbaniaków, Wasążników, Węgrzynków, Wilczków, Winiarków, Wojdatów, Wojdygów, Woźniaków, Wścieklickich, Zarembów…, z których część mieszkała również na Urzeczu.

Jak widać nadal  poszukujemy wielu starych, tutejszych rodzin mieszkających od wieków na Polesiu, m.in. Bartniczaków, Całków, Czajków, Kałasków, Kobusów, Koconów, Kurzawów, Makulców, Mikulskich, Osiców, Pałysków, Piesiów, Poszytków, Prożychów, Sekułów, Siarkiewiczów, Siudalskich, Trzpilów, Wicików, Wielgoszów, Winków, Witaków,  Wyglądałów, Zadrożnych, Zawadków, Żołądków… Wszelkie szczegóły techniczne dotyczące testów znajdują się TU 

 

1. GRUPA EURAZJATYCKA (C: M130*)

Haplogrupa C to niezwykle stara linia rodowa, która prawdopodobnie pojawiła się tuż po pierwszej migracji Homo Sapiens poza Afrykę, około 70 tys. lat temu. Większość grup haplogrupy C skolonizowała Bliski Wschód i Azję. W tym czasie inne plemiona C kontynuowały migrację na wschód, do południowo-wschodniej Azji, Mongolii, Japonii, Australii, Ameryki. Do różnych gałęzi haplogrupy C należą m.in. Mongołowie, Chazarowie, ludy tureckie – Kazachowie, Kirgizi, Ujgurowie, Uzbecy czy Jakuci. Jedna linia tej haplogrupy (C-F1756) pochodzi od słynnego Czyngis-chana (1155-1227), założyciela imperium mongolskiego.

Haplogrupa C to bardzo rzadka linia w Europie. Nieliczni Europejczycy należący do C należą albo do staroeuropejskiego C-V20, bliskowschodniego C-M358 lub mongolskiego C3-M217. Haplogrupa C została również zidentyfikowana w jednym szkielecie huńskim z epoki żelaza w dzisiejszej Mongolii. Znaleziono ją również na Morawach w Czechach i w Preszowskim Kraju na Słowacji. Jej obecność w Europie prawdopodobnie można wiązać z najazdami huńskimi i mongolskimi, ale też z Tatarami i potomkami ludów scytyjsko-sarmackich. W Polsce do jednej gałęzi haplogrupy C-Y11606 należą dwa stare szlacheckie rody – Sasinowskich z Sasinów herbu Lubicz i Baczewskich z Baczy herbu Lubicz, mających w średniowieczu wspólne korzenie na Podlasiu w okolicy Zambrowa.

RODZINY:

 • Kaczorek z Kiczek

 

2. GRUPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (E1b: P147>P177>M215>M35.1)
Haplogrupa E1b1b, umownie nazwana tu GRUPĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ to subgrupa haplogrupy E, zdefiniowanej przez mutację M215. Jest to jedna z głównych męskich linii genetycznych w ludzkim drzewie rodowym, powstała ok. 52 tys. lat temu na obszarach północno-wschodniej Afryki, gdzie najliczniej występowała wśród marokańskich Berberów. Do Europy przybyła głównie do Grecji poprzez małoazjatycką Anatolię (Fenicjanie?) oraz poprzez Bliski Wschód (Lewant) ku europejskim Bałkanom. Przypuszcza się, że miało to związek z rozprzestrzenianiem się rolnictwa w okresie neolitu (ok. 7 tys. p.n.e.). Wszystkie dotychczasowe analizy filogenetyczne sugerują, że właśnie stamtąd dokonało się masowe rozprzestrzenienie tej odmiany haplogrupy E do centralnej i północnej Europy. Haplogrupa E1b1b1a2 wyróżnia Grecję, gdzie dziś stanowi 27% ludności, a wśród Greków na Peloponezie nawet 47%. Nieco mniej wśród Albańczyków w Albanii, Serbii, Bośni i Macedonii. W Słowacji stanowi 11%, a w Polsce około 3,5%. Co ciekawe haplogrupa E1b1b1 występuje dość licznie w Walii, Anglii i Szkocji, co powszechnie wiąże się ze stacjonującymi tamże w I-IV w. n.e. legionistami rzymskimi. Niewykluczone zatem, że na ziemie polskie, w tym na Polesie, docierała ona również z terenów Fryzji i Wysp Brytyjskich wraz z XVI-XVII-wiecznym osadnictwem olęderskim.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_E1b1b_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Jędrych z …

 

2A-1. BUGALSKI (BUGAYSKI)

(E1b: P147>P177>M215>M35.1>L542>Z17293)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Z17293.

RODZINY:

 • Bugalski (Bugayski) z gm. Wilga

 

3. GRUPA STAROEUROPEJSKA 1 (G2a: M201)
Ludność haplogrupy G2a występuje w Europie sporadycznie i w niewielkiej liczbie. Przybyli oni prawdopodobnie z Azji Mniejszej, z rejonu Kaukazu (Armenia, Gruzja, Turcja), natomiast obecnie w znacznym procencie zaludniają południowo-zachodnią Europę: Sardynię, Szwajcarię, Austrię, Niemcy i Czechy. W Polsce staroeuropejska haplogrupa G występuje bardzo rzadko. Haplogrupę G2a zidentyfikowano pośród szkieletów z jaskini Avellaner w Hiszpanii sprzed 7 tys. lat, na neolitycznych cmentarzach w Derenburg w Niemczech i w Treilles we Francji, a także u neolitycznego „człowieka lodu” Ȍtziego, odkrytego we włosko-austriackich Alpach. Halogrupę nosili też francuscy Burbonowie czy ostatnio odnaleziony angielski król Ryszard III.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_G2a_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Grzegrzółka z Pogorzeli
 • Rosłoniec z Puznówki, Lubic i Chrosny
 • Winiarek z Sobieni Biskupich, Sobienek i Podbiela

 

4A. GRUPA NORMAŃSKA (I1: M253*)
Grupa Normańska to nierozpoznana bliżej część haplogrupy I1, charakterystyczna w szczególności dla Skandynawii, północnych Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, zasiedlonej przez kontynentalnych Anglosasów w czasach wędrówek ludów i ekspansji wikińskiej. U Polaków związana jest ona głównie z kolonizacją olęderską drugiej i pierwszej fali, a także ze średniowiecznym i nowożytnym osadnictwem niemieckim.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Duchna (Gawin) z Przykor, Choin, Trąbek i Jagodnego
 • Książek z Woli Karczewskiej i Duchnowa
 • Wojdat

 

4B. GRUPA NORMAŃSKA – POLSKA

(I1: M253>DF29>Z2336>Y3866>S4767>S7642>Y6340>Y6343>Y15543*)
Grupa Normańska jest częścią haplogrupy I1, charakterystycznej w szczególności dla Skandynawii, północnych Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, zasiedlonej przez kontynentalnych Anglosasów w czasach wędrówek ludów i ekspansji wikińskiej. Interesujący nas subklad występuje w Polsce stosunkowo często, co wskazuje na jego starożytne lub wczesnośredniowieczne korzenie.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Bąk z Reguta, Góry Kalwarii, Piotrowic i Glinek

 

4B-1. WĘGRZYNEK

(I1: M253>DF29>Z2336>Y3866>S4767>S7642>Y6340>Y6343>Y15543>Y18103)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y18103.

RODZINY:

 • Węgrzynek z Wilgi i Skurczy

 

4C. GRUPA STAROEUROPEJSKA (CELTYCKO-GERMAŃSKA)

(I2: L460>M436>M223*)

Grupa Staroeuropejska zwana też Celtycko-Germańską, z własną mutacją M223, jest częścią wielkiej haplogrupy I dominującej w pierwotnym, przedindoeuropejskim (R1a, R1b) zasiedleniu terenów Europy i łączonej z ludnością łowców-zbieraczy. Mutacja M223 wykształciła się prawdopodobnie gdzieś w Europie Zachodniej, skąd jej nosiciele rozprzestrzenili się po innych częściach kontynentu. Najstarszy przypadek archeologiczny, gdzie wystąpiła haplogrupa I2, odnotowany został w Szwajcarii (Grotte du Bichon). Przebadany szkielet mężczyzny datowany jest na 13,5 tys. lat. Z okresu mezolitu znane są przypadki I2 z Hiszpanii i Niemiec. Zwykle są łączone z ludnością megalityczną – pregermańską i preceltycką. W neolicie haplogrupa I2 z mutacją M223 wystąpiła m.in. w Hiszpanii, Szkocji, Niemczech, Rumunii, na Węgrzech, Łotwie i w południowej Ukrainie. Obecnie I2-M223 dominuje na terenie Niemiec i Beneluksu (10-20%) oraz północnej Szwecji i Danii (3-10%). W Polsce jest stosunkowo rzadka, zwykle łączona z kolonistami z Zachodu. Nie można jednak wykluczyć, że jakaś gałąź spod I2-M223 ma na terenie Polski korzenie sięgające głębokiej starożytności, co jednak potwierdzą lub zaprzeczą dopiero dalsze szczegółowe badania starego i współczesnego DNA. Więcej o tej haplogrupie tu: https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Ciara z gm. Wilga

 

4C-1. KOPKA

(I2: L460>M436>M223>FT128595)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją FT128595.

RODZINY:

 • Kopka z Kopek

 

4D. GRUPA STAROEUROPEJSKA (BAŁKAŃSKA)

(I2a: M170>M438>L460>P37.2)
Grupa Staroeuropejska zwana też Bałkańską jest częścią wielkiej haplogrupy I dominującej w pierwotnym, przedindoeuropejskim (R1a, R1b) zasiedleniu terenów północnych Niemiec, Jutlandii, Skandynawii, Wysp Brytyjskich czy Islandii. Mutacja I2a prawdopodobnie wykształciła się gdzieś w południowej Europie (Półwysep Bałkański, Sardynia), skąd jej nosiciele rozprzestrzenili się po innych częściach kontynentu. Wielu badaczy łączy część podgrupy I2a z zeslawizowanymi Wenetami, co sugeruje, iż należałoby się jej w przyszłości spodziewać w starożytnym Y-DNA pasa nadbałtyckiego. Obecne wyniki profili genetycznych pokazują, że I2a jest w Polsce stosunkowo rzadka.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Kapczyński (Kępka) z Żelechowa
 • Suchecki z Goździka
 • Wilczek z Kołbieli
 • Wojdyga (Woydyga) z Glinianki i Garwolina
 • Zaremba z Zalesia par. Goźlin (wynik M423 z MyHeritage-cladefinder)

 

5. GRUPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (J2a: M410>L26>CTS4800>M67>Z1847>Y4036>Z467>FT295099)
Grupa z mutacją FT295099 uformowała się ok. 8,5 lat temu i spotykana jest obecnie w Polsce, Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Starsza mutacja Z467 znana jest z południowych Włoch i łączona z cywilizacją grecką. Największa koncentracja J2a występuje na Krecie i w Kalabrii.

Więcej o tej haplogrupie tu: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_J2_Y-DNA.shtml

RODZINY:

 • Goliński z…

 

6. GRUPA UGROFIŃSKA (N1c: M231*)
Haplogrupa N (N1c) pojawiła się ok. 12 tys. lat temu na Syberii. Około 2500 roku p.n.e. docierają do Europy Środkowo-Wschodniej Ugrofinowie, łączeni właśnie z haplogrupą N1c1. W I tysiącleciu p.n.e.zasiedlają oni tereny nadbałtyckie, w szczególności dzisiejszy obszar Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, a także dawne terytoria prusko-jaćwieskie (Mazury, obwód kaliningradzki). Obecnie haplogrupa N najczęściej występuje w Finlandii (58%) i Estonii (34%). W Polsce stanowi ok. 10%.
Więcej o tej haplogrupie tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N-M231

RODZINY:

 • Młot z Reguta

 

7A. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 1

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y3301>YP311>S18681*)
Grupa Południowobałtycka z mutacją S18681 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Wyodrębniła się ona ponad 2000 lat temu, zaś jej nosicieli najprawdopodobniej należy łączyć z ludnością słowiańską, prawdopodobnie związaną z ekspansją Słowian Połabskich z terenów Ukrainy do północnych Niemiec.

RODZINY:

 • Gazda z Uchaczy i Maciejowic
 • Blicharski z Mysłowa

 

7A-1. MASNY
(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>YP1363>BY154594)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY154594 oraz prywatną mutacją rodziny Masnych BY79500.

RODZINY:

 • Masny z Reguta

 

7A-2. PAŁYSA (PAŁYSKA)
(R1a: S18681>YP314>YP331>YP1361>YP1363>BY24958)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY154594 oraz prywatną mutacją rodziny Pałysków BY24958.

RODZINY:

 • Pałysa (Pałyska) z Kalenia/Korytnicy

 

7B. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 2

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y3301>L1280*)
Grupa Południowobałtycka 2 z mutacją L1280 jestczęścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), siostrzaną do kladu S18681. Wyodrębniła się około 2000 lat temu. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym znaczny rozrzut wyników w centralnej, wschodniej i południowej Europie) wskazuje na ich związki z Bałtami (Prusami). Prawdopodobnie bowiem spora część Bałtów opuściła swe macierzyste tereny podążając na południe i zachód wraz z ludnością gocką.

RODZINY:

 • Mucha z Jagodnego
 • Pindara z Glinianki
 • Rombel z Toczysk i Błażejek
 • Staniaszek z Sępochowa

 

7B-1. KURIATA (R1a: Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y3301>L1280>FTA14339)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją FTA14339.

RODZINY:

 • Kuriata z…

 

7C. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 3

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y33>CTS8816>Y2902*)
Grupa Południowobałtycka 3 z niedawno odkrytą mutacją Y2902 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml).Wyodrębniła się ona około 2000 lat temu, zaś jej nosicieli najprawdopodobniej należy łączyć z ludnością prasłowiańską. Dotychczasowe wyniki testów pokazują, że rozprzestrzeniała się ona w dwóch skupiskach: na terenach karpackich Europy Środkowej oraz w dorzeczu rzeki Wołgi w Rosji.

RODZINY:

 • Barcikowski z Parysowa

 

7D. GRUPA POŁUDNIOWOBAŁTYCKA 4

(R1a: Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>YP237>YP234>L365>YP243>YP269*)
Grupa Południowobałtycka 4 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml) z własną rozpoznaną mutacją YP237 i leżącą poniżej mutacją YP269. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić z jakim etnosem należy ją łączyć, jakkolwiek wiele przesłanek (w tym koncentracja wyników w strefie wschodniobałtyckiej) wskazuje na związki z wcześnie zgermanizowanymi Pomorzanami (Kaszubami) lub/i Bałtami (Prusami).

RODZINY:

 • Cygan-Paziewski z Pilczyna
 • Brocławski z Pogorzeli

 

8. GRUPA KARPACKO-DALMACKA (R1a:Z283>Z282>Z280>CTS1211>CTS3402>Y2613>Y2609>Y2608*)
Grupa Karpacko-Dalmacka z własną mutacją Y2608 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Wyodrębniła się ona z południowobałtyckiej rodziny CTS3402 około 3000 lat temu. Najwięcej wyników testów koncentruje się na terenach karpacko-dalmackich, jakkolwiek nie brakuje ich na terenach centralnej Polski i Pomorza. Ogólnie linia ta łączona jest ze Słowianami, głównie Południowymi

RODZINY:

 • Ajdacki z Wólki Mlądzkiej i Woli Duckiej

 

9. KARPACKA (R1a: Z283>Z282>CTS1211>YP343>YP340>P278.2*)
Grupa Karpacka jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml) z własną mutacją YP343 (paralelną do CTS3402). Wyodrębniła się ona z południowobałtyckiej mutacji CTS1211 i dominuje na terenach karpackich (Czechy, Słowacja).

RODZINY:

 • Grabiański z…
 • Tratkiewicz z Jarczewa

 

10A. GRUPA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA 1 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254*)
Grupa Zachodniosłowiańska spod mutacji YP254 (DYS439=10) jest znaczącą częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a-L260 (więcej o haplogrupie R1a tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Dotychczasowe profile genetyczne przebadanych osób łączą ją z etnosem zachodniosłowiańskim, w tym przede wszystkim z Polakami, ale też z Czechami i Słowakami. Dość charakterystyczny dla tej grupy jest fakt, że przynależy do niej znaczny odsetek polskiej szlachty z Mazowsza i Podlasia.

RODZINY:

 • Brzostek z Łaskarzewa
 • Kenig z…
 • Michalik z…
 • Rechnio z Oleksianki

 

10A-1. DUCKI (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>YP414>YP610>FT209295)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją FT209295.

RODZINY:

 • Ducki z Zasiadał

 

10A-2. LASKUS (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>Y2905>Y30690>Y101476)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y101476.

RODZINY:

 • Laskus z Wólki Mlądzkiej i Glinianki

 

10A-3. SZCZYGIELSKI (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>YP414>YP610>FT418097)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją FT418097.

RODZINY:

 • Szczygielski z Wnętrznego

 

10A-4. WOŹNIAK (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP254>YP654>FT52702>Y40495)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y40495.

RODZINY:

 • Woźniak z Wólki Gruszczyńskiej

 

10B. GRUPA ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA 2 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP1337*)
Grupa Zachodniosłowiańska spod mutacji YP1337 (DYS439=11) jest znaczącą częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a-L260 (więcej o haplogrupie R1a tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml). Dotychczasowe profile genetyczne przebadanych osób łączą ją z etnosem zachodniosłowiańskim, w tym przede wszystkim z Polakami, ale też z Czechami i Słowakami. Dość charakterystyczny dla tej grupy jest fakt, że przynależy do niej znaczny odsetek polskiej szlachty z Mazowsza i Podlasia.

RODZINY:

 • Baran z Miastkowa Kościelnego
 • Gass z Rudna
 • Popis z Reguta
 • Wasążnik z Pogorzeli i Augustówki

 

10B-1. MAZEK (R1a: Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP1337>FT91874>FT202967 >Y66631>FT148284>FT266342)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją FT266342.

RODZINY:

 • Mazek z Kołbieli

 

10B-2. SOBIECH (R1a: Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>L260>YP1337>BY122305)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY122305.

RODZINY:

 • Sobiech z Wnętrznego

 

11A. GRUPA SŁOWIAŃSKA 1 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>L1029*)
Grupa Słowiańska 1 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), siostrzaną do Grupy Słowiańskiej 2 oraz omawianej wcześniej Grupy Zachodniosłowiańskiej (spod tej samej mutacji M458). Swym zasięgiem obejmuje podobne tereny co Grupa Zachodniosłowiańska, jakkolwiek znacznie częściej spotkać ją można w Europie Wschodniej oraz we wschodnich Niemczech pośród resztek słowiańskiej ludności. Powszechnie łączy się ją ze Słowianami, jednakże staroeuropejskie korzenie tej grupy (wykształciła się ok. 2500 p.n.e.), każą być bardzo ostrożnym w etykietowaniu jej etnicznie.

RODZINY:

 • Kędziorek z Jaźwin
 • Krasiński z…
 • Mazek z Borówka (Latowicz)
 • Obłoza z Gołych Łąk
 • Parys z…
 • Tkaczyk z Zambrzykowa
 • Wścieklicki z Garwolina

 

11A-1. KONKEL (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>L1029>YP416>Y29961)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją Y29961.

RODZINY:

 • Konkel z …

 

11A-2. SZCZEPANEK (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>L1029>YP619>YP444>YP443)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją YP443.

RODZINY:

 • Szczepanek z …

 

11B. GRUPA SŁOWIAŃSKA 2 (R1a:Z283>Z282>PF6155>M458>PF7521>CTS11962>YP515*)
Grupa Słowiańska 2 jest częścią wielkiej indoeuropejskiej haplogrupy R1a (http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml), siostrzaną do omawianej wcześniej Grupy Słowiańskiej 1 oraz bliską grupie zachodniosłowiańskiej (spod tej samej mutacji M458). Swym zasięgiem obejmuje podobne tereny co Grupa Zachodniosłowiańska, jakkolwiek znacznie częściej spotkać ją można w Europie Wschodniej oraz we wschodnich Niemczech pośród resztek słowiańskiej ludności. Powszechnie łączy się ją ze Słowianami, jednakże staroeuropejskie korzenie tej grupy (wykształciła się ok. 2500 p.n.e.) każą być bardzo ostrożnym w etykietowaniu jej etnicznie.

RODZINY:

 • Bocian z Karpisk
 • Iwaniec

 

12. GRUPA CELTYCKO-GERMAŃSKA (R1b:M343>P25>P297>M269*)
Grupa Celtycko-Germańska (GCG) jest częścią zachodnioeuropejskiej haplogrupy R1b (więcej o haplogrupie R1b tu:http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml). W największym stopniu związana jest ona z ludnością celtycką lub/i germańską. W Polsce jest stosunkowo rzadka, łączona zwykle z osadnictwem niemieckim i holenderskim okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych.

RODZINY:

 • Lis z Gończyc
 • Sitek z par. Kołbiel
 • Szostak z …
 • Urbaniak z Głupianki

12A. KALINOWSKI (R1b: M269>L23>L51>L151>L21>DF13>DF49>ZP21>Y31316>BY73561)

Podgrupa z rozpoznaną mutacją BY73561.

RODZINY:

 • Kalinowski z Kalinowa

 

13. GRUPA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA (T: M184*)
Grupa Południowo-Wschodnio (T) z własną mutacją M184 jest dość rzadka. Najczęściej występuje w Turcji (Anatolia), Armenii, Włoszech (Sycylia), Grecji (Kreta), Hiszpanii, Kazachstanie i Indiach. Do Europy dotarła już w okresie neolitu (notowana m.in. w Bułgarii i Niemczech), a więc w Polsce może mieć charakter staroeuropejski. Wyniki testów autosomalnych sugerują, iż najbliżej jej do azjatyckich populacji południowo-wschodnich. Więcej o halogrupie T można przeczytać tu: https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_T_Y-DNA.shtml

 

RODZINY:

 • Tolak (Mętrak) z Ponurzycy-Mętraków