Rodzina Wojciechowskich prawdopodobnie wywodziła się z Grójca, choć niewykluczone, że z podkarczewskiej Dudy, gdzie występują w pierwszej połowie XVIII wieku. Najstarszym znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodu jest Walenty, żonaty z Heleną Tarczyńską. Ich syn Łukasz Wojciechowski urodził się w 1799 roku w Grójcu, by następnie zamieszkać w Karczewie i stać się protoplastą tej gałęzi rodziny na prawobrzeżnym Urzeczu.

Wyniki testu DNA pokazały, że Wojciechowscy z Karczewa przynależą do jednej z odmian GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a, jakkolwiek wymaga to rozpoznania konkretnej mutacji SNP. Układ 12 markerów (STR) sugeruje, że prawdopodobnie będzie to grupa spod „połabskiej” mutacji S18681 lub „wołgo-karpackiej” mutacji Y2902.
W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 650 osób o identycznych lub różniących się o 1 mutację wynikach testu 12 markerów co przedstawiciel rodziny Wojciechowskich. Na Urzeczu najbliższy wynik z Wojciechowskimi mieli Trzewikowie z Zawad i Wilanowa, ale też Ejnebergowie z Sambodzia i Kochmanowie ze Skrzypek. Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest możliwe.
W przyszłości niezbędne jest uszczegółowienie testu (R1a-Z280 Pack lub Big Y).